30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
21.04.2020 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 21.04.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 21.04.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 21.04.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2020 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - Mobbeknapp Ikon for filtype pdfVis
23/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
24/2020 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Drammensvegen 64, plan-id 2016026 - 2.gangs behandling Vis (23) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
25/2020 Ikon for filtype pdfDetaljregulering næringsområde Øysand gnr/bnr 1/140, plan-id 2016028 - 2. gangs behandling Vis (24) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
26/2020 Ikon for filtype pdfBompengeforlik for Trondheimsområdet - tilleggsavtale til Byvekstavtalen Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)