30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
20.10.2020 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 20.10.2020
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 20.10.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 20.10.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2020 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - Trygghetsalarmer i Melhus kommune Ikon for filtype pdfVis
68/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
69/2020 Ikon for filtype pdfTertialrapport 2/2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
70/2020 Ikon for filtype pdfNy felles renovasjonsforskrift - ReMidt IKS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
71/2020 Ikon for filtype pdfNy slamforskrift for Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
72/2020 Ikon for filtype pdfSluttbehandling - Detaljregulering Bergljots veg 2 - gnr/bnr 36/147 Vis (15) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
73/2020 Ikon for filtype pdfKjøp av infrastruktur/ trekkerør for fiber langs nye E6 på strekningen Melhus - Kvål Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
74/2020 Ikon for filtype pdfSFO - endring av tilbudsstruktur og betalingsbestemmelser Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
75/2020 Ikon for filtype pdfInterkommunalt samarbeid innenfor Landbruk - Skaun og Melhus Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
76/2020 Ikon for filtype pdfSkjenkebevilling Strandheimen Gjestehus Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)