30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
20.09.2022 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 20.09.2022
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 20.09.2022
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 20.09.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
81/2022 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (10) Ikon for filtype pdfVis
82/2022 Ikon for filtype pdfEkspropriasjon av grunn for gjennomføring av «Områderegulering Søberg Vest» - planid 2017010 Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
83/2022 Ikon for filtype pdfSamarbeidsavtale - Midt-Norge IUA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
84/2022 Ikon for filtype pdfKjøp av næringsareal Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
85/2022 Ikon for filtype pdfØkt medlemsavgift - Trondheimsregionen Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
86/2022 Ikon for filtype pdfNy organisering og finansieringsmodell for vannområdene Nea-Nidelva og Gaula 2022 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
87/2022 Ikon for filtype pdfTv-aksjonen 2022; Leger Uten Grenser - Bidrag Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)