30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
20.05.2021 kl. 16:00 - 00:00
Digitalt møte

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 20.05.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 20.05.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 20.05.2021
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 20.05.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2021 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - ICAN Cities Appeal - Melhus Ikon for filtype pdfVis
4/2021 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - åpning i breddeaktivitet for voksne Ikon for filtype pdfVis
5/2021 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - Status avløpsplan sør i Melhus Ikon for filtype pdfVis
26/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
27/2021 Ikon for filtype pdfMulighetsstudie, Aktivitetspark Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
28/2021 Ikon for filtype pdfVerbalforslag: Ung i jobb Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
29/2021 Ikon for filtype pdfInnføring av gebyr på gravetillatelse i Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
30/2021 Ikon for filtype pdfForskrift for gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forurensingsforskriftens kap 2, 7,12 og 13 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
31/2021 Ikon for filtype pdfInterkommunalt VA- samarbeid, videre utredning Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
32/2021 Ikon for filtype pdfLangsiktig tiltaksplan miljøpakken - Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
33/2021 Ikon for filtype pdfKlima og energiplan 2021 - 2030 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
34/2021 Ikon for filtype pdfFastsetting av avgifter tilknyttet urnegrav og minnelund Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
35/2021 Ikon for filtype pdfÅrsregnskap, årsberetning og årsmelding for Melhus kommune i 2020 Vis (4) Vis (6)
36/2021 Ikon for filtype pdfKlage til NVE på avslag om tillatelse til deponi - Udduvoll vest Vis (7) Ikon for filtype pdfVis