30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
14.12.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kultursalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 14.12.2021
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 14.12.2021
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 14.12.2021
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 14.12.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 14.12.2021
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 14.12.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 14.12.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
11/2021 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - nytt knutepunkt i Melhus sentrum Ikon for filtype pdfVis
77/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (12) Ikon for filtype pdfVis
78/2021 Ikon for filtype pdfSluttbehandling - Detaljreguleringsplan Kregnesbakken - PlanID 2019006 Vis (16) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
79/2021 Ikon for filtype pdfSluttbehandling- Detaljreguleringsplan for Losjevegen,92/16 - 92/18- 92/ 55 m.fl - Vis (16) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
80/2021 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Melhusvegen 405, planid 2021001 - 2.gangs behandling Vis (24) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
81/2021 Ikon for filtype pdfOmklassifisering av veg - Lenamælen Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
82/2021 Ikon for filtype pdfFastsetting av planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2021 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
83/2021 Ikon for filtype pdfHøring – Miljøpakkens handlingsprogram 2022 – 2025 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
84/2021 Ikon for filtype pdfØkonomiske utfordringer i drift av kollektivtrafikken - økt støtte til drift Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
85/2021 Ikon for filtype pdfKommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og anleggsutbygging i Melhus kommune 2021-2025 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
86/2021 Ikon for filtype pdfMelhus aktivitetspark Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
87/2021 Ikon for filtype pdfKulturfond - forslag til retningslinjer Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
88/2021 Ikon for filtype pdfBudsjett 2022 og økonomi- og handlingsplan 2023-2025 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
89/2021 Ikon for filtype pdfSaldering/korrigering av budsjett 2021 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
90/2021 Ikon for filtype pdfOpprettelse av ny ½ fastlegehjemmel ved Lundamo legesenter i Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
91/2021 Ikon for filtype pdfFritak fra politiske verv Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
92/2021 Ikon for filtype pdfFritak fra politisk verv Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
93/2021 Ikon for filtype pdfFritak fra politisk verv Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
94/2021 Ikon for filtype pdfEierskapskontroll Aksjeselskapet Lundemo Bruk Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
95/2021 Ikon for filtype pdfEierskapskontroll - Melhus kommunes eierstyring Vis (3) Ikon for filtype pdfVis