30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
14.02.2023 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 14.02.2023
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 14.02.2023
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 14.02.2023
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 14.02.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2023 Ikon for filtype pdfSpørsmål til ordfører - om rekkefølgekrav ved utbygging av stor områder (FRP) Ikon for filtype pdfVis
1/2023 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
2/2023 Ikon for filtype pdfÅrsmelding Ungdomsrådet Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
3/2023 Ikon for filtype pdfKommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
4/2023 Ikon for filtype pdfBosetting av flyktninger 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
5/2023 Ikon for filtype pdfSøknad om fritak fra politisk verv Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
6/2023 Ikon for filtype pdfSøknad om fritak fra politisk verv Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
7/2023 Ikon for filtype pdfSøknad om fritak fra politiske verv Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
8/2023 Ikon for filtype pdfSøknad om fritak fra politiske verv Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
9/2023 Ikon for filtype pdfDetaljregulering av Bruavegen industriområde,Lundamo- planid 2019002 - Sluttbehandling Vis (19) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
10/2023 Ikon for filtype pdfDetaljregulering fortau Bøveråsen- Eidsåsen- Sluttbehandling Vis (14) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
11/2023 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Søreggen 1, gnr/bnr 92/61- Sluttbehandling Vis (19) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
12/2023 Ikon for filtype pdfDetaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, Plan-ID 2021012 - Sluttbehandling Vis (15) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
13/2023 Ikon for filtype pdfØkt arealbehov for voksenopplæring og flyktningtjenesten, helse og velferdskontoret og PPT-tjenesten Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
14/2023 Ikon for filtype pdfKS - Debatthefte I 2023 - Evne og kraft til å bære Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)