30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
13.12.2022 kl. 12:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 13.12.2022
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 13.12.2022
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 13.12.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
7/2022 Ikon for filtype pdfInterpellasjon - Felles retningslinjer for bruk av kommunale idrettsanlegg Ikon for filtype pdfVis
107/2022 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
108/2022 Ikon for filtype pdfBudsjett 2023 og økonomi- og handlingsplan 2023-2026 Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
109/2022 Ikon for filtype pdfSaldering av budsjett 2022 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
110/2022 Ikon for filtype pdfHøring - NOU 2022 Inntektssystemet for kommunene Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
111/2022 Ikon for filtype pdfKraftfond og næringsfond - revidering av vedtekter Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
112/2022 Ikon for filtype pdfDetaljreguleringsplan for Nyløkkja, gnr. 208, bnr. 17 - anmodning om behandling i kommunestyret Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
113/2022 Ikon for filtype pdfGang- og sykkelbru over Gaula - Saksfremlegg Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
114/2022 Ikon for filtype pdfSamordnet parkeringspolitikk (Byvekstavtalen) Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
115/2022 Ikon for filtype pdfMiljøpakkens handlingsprogram 2023 – 2026 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
116/2022 Ikon for filtype pdfSpillemidler 2022 - Prioritering av søknader Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
117/2022 Ikon for filtype pdfHelseplattformen tjenesteavtale Vis (16) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
118/2022 Ikon for filtype pdfSøknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
119/2022 Ikon for filtype pdfSøknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 - nettsalg med hjemlevering Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
120/2022 Ikon for filtype pdfKonsek Trøndelag IKS - ny selskapsavtale fra 01.01.23 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)