30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Kommunestyret
02.03.2021 kl. 16:00 - 00:00
Digitalt møte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Kommunestyret den 02.03.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 02.03.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Kommunestyret den 02.03.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
5/2021 Ikon for filtype pdfOppfølging forprosjekt Hølonda Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (9)
6/2021 Ikon for filtype pdfLokal heltidserklæring for helse- og omsorgssektoren i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
7/2021 Ikon for filtype pdfRådhusvegen Bofellesskap / Lena Park Vis (16) Ikon for filtype pdfVis Vis (19)
8/2021 Ikon for filtype pdfGodkjenning av Samarbeidsavtale og underliggende retningslinjer mellom St.Olavs hospital HF og Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
9/2021 Ikon for filtype pdfKontrollutvalgets årsmelding 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
10/2021 Ikon for filtype pdfMøtefullmektiger Forliksrådet 1.1.2021 - 31.12.2024 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
11/2021 Ikon for filtype pdfForslag til endring av Frivilligsentralens styringsstruktur Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
12/2021 Ikon for filtype pdfSamarbeidsavtale mellom Melhus idrettsråd og Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
13/2021 Ikon for filtype pdf30/4 Ny varmesentral for Gimse skoler - finansiering Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)