30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
29.09.2020 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTilleggssaksliste - Møte i Formannskapet den 29.09.2020
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 29.09.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssakspapirer - Møte i Formannskapet den 29.09.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 29.09.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 29.09.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
119/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (1)
120/2020 Ikon for filtype pdfHøring - konsesjon for uttak av vann til landbasert oppdrett og tilrettelegging for fiskevandring Vis (2)
121/2020 Ikon for filtype pdf90/6 Klage på dispensasjon fra KPA for deling av landbrukseiendom Vis (31) Vis (1)
122/2020 Ikon for filtype pdf30/4 Klage på avvisning av klage - Detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg, gnr. 30, bnr. 4 m. fler. Vis (15) Vis (3)
123/2020 Ikon for filtype pdf1/87 Klage på gebyr - Dispensasjon - nybygg hagestue Vis (13)
124/2020 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Gråbakken Hageby, planid 2019007 - 1.gangs behandling Vis (16) Vis (1)
125/2020 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Mereftasåsen steinbrudd og deponi, Planid 2019010 - behandling av planprogram Vis (10)
126/2020 Ikon for filtype pdfSluttbehandling - Detaljregulering Bergljots veg 2 - gnr/bnr 36/147 Vis (15) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
127/2020 Ikon for filtype pdfKjøp av tomt for driftssentral -orienteringssak