30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
28.03.2023 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 28.03.2023
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 28.03.2023
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 28.03.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2023 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
31/2023 Ikon for filtype pdf121/1- Klage på avslag på søknad om dispensasjon - Fradeling av grunneiendom - Fremovegen 425 Vis (60) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
32/2023 Ikon for filtype pdf26/14- Klage på innvilget dispensasjon - Planformål KPA - Avstand til vann - Sagbergsvegen 33 Vis (102) Ikon for filtype pdfVis
33/2023 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Gimsmarkvegen gnr/bnr 36/194, planID 2021007 - Sluttbehandling Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
34/2023 Ikon for filtype pdf47/1 Detaljregulering av skianlegg/skytebane Sjetnmyra Vis (19) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)