30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
27.10.2020 kl. 12:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 27.10.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 27.10.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 27.10.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
137/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
138/2020 Ikon for filtype pdf30/4 Klage på detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg, gnr. 30, bnr. 4 m. fler. Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
139/2020 Ikon for filtype pdfSaksfremlegg - klagebehandling - 135/27 Søknad om dispensasjon Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
140/2020 Ikon for filtype pdfDetaljregulering av Rønningstrøa, del av gnr/bnr 112/3, Planid 2018003 - 3.gangs behandling Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
141/2020 Ikon for filtype pdfHelseplattformen Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
142/2020 Ikon for filtype pdfØkonomi- og handlingsplan 2021 - 2024 Vis (19)