30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
25.02.2020 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTilleggssakspapirer - Møte i Formannskapet den 25.02.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 25.02.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssaksliste - Møte i Formannskapet den 25.02.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 25.02.2020
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 25.02.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (4)
18/2020 Ikon for filtype pdfDetaljreguleringsplan Kregnesbakken - PlanID 2019006 - 1. gangsbehandling Vis (16) Ikon for filtype pdfVis
19/2020 Ikon for filtype pdfKonsek Trøndelag IKS - selskapsavtale Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
20/2020 Ikon for filtype pdfNy samarbeidsavtale med Trondheimsregionen Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
21/2020 Ikon for filtype pdfStadfesting av vedtak - Eiendomsskatt 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
23/2020 Ikon for filtype pdfAvvikling av Envina IKS Vis (1)