30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
24.01.2023 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 24.01.2023
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 24.01.2023
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 24.01.2023
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 24.01.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2023 Ikon for filtype pdfDetaljregulering av Bruavegen industriområde,Lundamo- planid 2019002 - Sluttbehandling Vis (17) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
5/2023 Ikon for filtype pdfDetaljregulering fortau Bøveråsen- Eidsåsen- Sluttbehandling Vis (12) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
6/2023 Ikon for filtype pdfDetaljreguleringsplan for Nyløkkja, gnr. 208, bnr. 17 - 2.gangsbehandling Vis (23) Vis (3)
7/2023 Ikon for filtype pdfHøring - Planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2034 - Trondheim kommune Vis (4)
8/2023 Ikon for filtype pdfKommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)