30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
23.11.2021 kl. 10:00 - 00:00
Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 23.11.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 23.11.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 23.11.2021
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 23.11.2021
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 23.11.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
128/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
129/2021 Ikon for filtype pdfKlage på detaljregulering Øysand Vest næringsområde, gnr. 1, bnr. 8 Vis (96) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
130/2021 Ikon for filtype pdfUtbyggingsavtale Bankkvartalet, samt dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
131/2021 Ikon for filtype pdfSluttbehandling- Detaljreguleringsplan for Losjevegen,92/16 - 92/18- 92/ 55 m.fl - Vis (14) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
132/2021 Ikon for filtype pdfOmklassifisering av veg - Lenamælen Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
133/2021 Ikon for filtype pdfKommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og anleggsutbygging i Melhus kommune 2021-2025 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
134/2021 Ikon for filtype pdfTilskudd - støtte - Høsten 2021 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
135/2021 Ikon for filtype pdfKulturfond - forslag til retningslinjer Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
136/2021 Ikon for filtype pdfMelhus kommunes næringspris - Revidering av statutter Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
137/2021 Ikon for filtype pdfOrganisering av Vekst Melhus Ikon for filtype pdfVis
138/2021 Ikon for filtype pdfOpprettelse av ny ½ fastlegehjemmel ved Lundamo legesenter i Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
139/2021 Ikon for filtype pdfBudsjett 2022 og økonomi- og handlingsplan 2023-2025 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
140/2021 Ikon for filtype pdfMelhus aktivitetspark Vis (3) Ikon for filtype pdfVis