30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
23.03.2021 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 23.03.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 23.03.2021
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 23.03.2021
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 23.03.2021
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 23.03.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
35/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker tom 16.3.2021 Ikon for filtype pdfVis
36/2021 Ikon for filtype pdfSøknad om kommunal lånegaranti - Løvset barnehage Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
37/2021 Ikon for filtype pdf238/12 - Ny behandling - dispensasjon - kommuneplanens arealdel Vis (54) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
38/2021 Ikon for filtype pdfFastsettelse av planprogram - rullering av Kommunedelplan grustak, steinbrudd og deponi Vis (26) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
39/2021 Ikon for filtype pdfSmitteverntiltak i Melhus kommune Ikon for filtype pdfVis Vis (6)