30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
18.10.2022 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 18.10.2022
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 18.10.2022
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 18.10.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
117/2022 Ikon for filtype pdfReferatsaker tom 11.10.2022 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
118/2022 Ikon for filtype pdfKlargjøring og orientering rundt bompengeinnkreving Melhus-Ulsberg Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
119/2022 Ikon for filtype pdfUtbygging gang- og sykkelveg Fv. 6590 Hermanstad - Losenkrysset, finansiering og avtale med Trøndelag fylkeskommune Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
120/2022 Ikon for filtype pdfDetaljregulering for E6 Gyllan - Kvål, planid 2020013 - sluttbehandling av konsekvensutredning Vis (25) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
121/2022 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Gimsmarkvegen gnr/bnr 36/194, planID 2021007 - 1.gangs behandling Vis (23) Ikon for filtype pdfVis
122/2022 Ikon for filtype pdfReguleringsendring - Mosløkkja, Lundamo - Plan ID 2013014 Vis (9) Ikon for filtype pdfVis
123/2022 Ikon for filtype pdfNVE-plan 20894 Gaula ved Kvål - Reparasjon av erosjonssikring - 79/1 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
124/2022 Ikon for filtype pdfKv2016, Kregnesvegen - oppgradering av veg Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
125/2022 Ikon for filtype pdfØkonomistatus - Ny Gimse skole, P-hus og Melhushallen Nord Ikon for filtype pdfVis
126/2022 Ikon for filtype pdfAvtale - felles pasientjournal i Midt- Norge - Helseplattformen Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
127/2022 Ikon for filtype pdfKultur - Kommunal lånegaranti - Stiftelsen Prestegårdslåna Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
128/2022 Ikon for filtype pdfRapport Skolemat Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
129/2022 Ikon for filtype pdfMandat for byvekstforhandlinger 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
130/2022 Ikon for filtype pdfUtarbeiding av jordvernstrategi i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Ikon for filtype pdfVis
131/2022 Ikon for filtype pdfTertialrapport II 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
132/2022 Ikon for filtype pdfAntall medlemmer i kommunestyret fra og med høsten 2023 Ikon for filtype pdfVis Vis (4)