30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
18.04.2023 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 18.04.2023
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 18.04.2023
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 18.04.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
35/2023 Ikon for filtype pdfReferatsaker tom 11.4.2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
36/2023 Ikon for filtype pdfPilotprosjekt; Mikromobilitetsløsninger i Melhus Ikon for filtype pdfVis
37/2023 Ikon for filtype pdfKommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2037 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
38/2023 Ikon for filtype pdfDetaljregulering for E6 Gyllan - Kvål - 1.gangsbehandling Vis (29) Ikon for filtype pdfVis
39/2023 Ikon for filtype pdfSkredfare- og områdestabilitetsvurdering - Kvål områdeplan Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
40/2023 Ikon for filtype pdfKraftfond, næringsfond - årsmelding 2022 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
41/2023 Ikon for filtype pdfHøringsuttalelse - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
42/2023 Ikon for filtype pdfHelhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)