30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
17.03.2020 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 17.03.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 17.03.2020
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 17.03.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
24/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
25/2020 Ikon for filtype pdf265/1 - DETALJREGULERING SAMSJØLIA / HÅEN HYTTEFELT Vis (16) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
26/2020 Ikon for filtype pdf12/1 Klage på vedtak om dispensasjon fra LNFR - Kommuneplanens arealdel - fradeling av tre boligtomter Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
27/2020 Ikon for filtype pdf172/2 Klage på avslag om dispensasjon - kommuneplanens arealdel - Tilleggsareal fra gnr/bnr 172/2 til gnr/bnr 172/10 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
28/2020 Ikon for filtype pdfKlagebehandling - søknad avslått - søknad om nedsettelse av plangebyr for Detaljregulering av skianlegg/skytebane Sjetnmyra Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
29/2020 Ikon for filtype pdf"Detaljregulering Skjerdingstad næringspark", plan-id 2018005 - 1. gangs behandling Vis (12) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
30/2020 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Voll massetipp, plan-ID 2017003 - resultat av meklingsmøte og beslutning om videre behandling av saken Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
31/2020 Ikon for filtype pdf94/175 Utbyggingsavtale Per Bortens veg 1 og 3 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis