30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
16.05.2023 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 16.05.2023
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 16.05.2023
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 16.05.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
43/2023 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
44/2023 Ikon for filtype pdfDetaljreguleringsplan Krysningsspor Melhus sentrum- Sluttbehandling Vis (21) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
45/2023 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Gimsøya B4-B7, gnr/bnr 30/1 og 30//6 m.fler- 1.gangsbehandling Vis (20) Ikon for filtype pdfVis
46/2023 Ikon for filtype pdf220/1 - Klage på avslag på dispensasjon for fradeling av boligtomt - Bredlimovegen 80 Vis (29) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
47/2023 Ikon for filtype pdf1/21 Klage på delvis avslag på dispensasjon - Oppretting av matrikkelenhet - grunneiendom - Øymælen 146 Vis (57) Ikon for filtype pdfVis
48/2023 Ikon for filtype pdfKultur - Kommunal lånegaranti - Stiftelsen Gamle Hovin Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
49/2023 Ikon for filtype pdfFørstegangsbehandling kommunedelplan for miljø og naturmangfold Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
50/2023 Ikon for filtype pdfHøringsuttalelse - Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
51/2023 Ikon for filtype pdfKommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2037 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
52/2023 Ikon for filtype pdfÅrsregnskap, årsberetning og årsmelding for Melhus kommune 2022 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
53/2023 Ikon for filtype pdfRevidert eierskapsmelding Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)