30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
15.03.2022 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 15.03.2022
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 15.03.2022
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 15.03.2022
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 15.03.2022
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 15.03.2022
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 15.03.2022
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 15.03.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
23/2022 Ikon for filtype pdfReferatsaker tom 08.03.2022 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
24/2022 Ikon for filtype pdf98/161 Klage på byggehøyde - Nytt bygg - boligformål - Rønningstrøa 66 Vis (22) Ikon for filtype pdfVis
25/2022 Ikon for filtype pdf9t2 - forslag til avtale om transport Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
26/2022 Ikon for filtype pdfEkstern vurdering av skole og barnehage - gjennomgang Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
27/2022 Ikon for filtype pdfGjennomgang av skole og barnehagebruk Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
28/2022 Ikon for filtype pdfSluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Brekktrøa 36/8 - PlanID 2019001 Vis (19) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
29/2022 Ikon for filtype pdfKommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
30/2022 Ikon for filtype pdfUtbygging gang- og sykkelveg Fv. 6590 Hermanstad - Losenkrysset, finansiering / mulig bruk av miljøpakkemidler Ikon for filtype pdfVis
31/2022 Ikon for filtype pdfTakst for nullutslippskjøretøy - bompengeprosjektet E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Ikon for filtype pdfVis
32/2022 Ikon for filtype pdfVeivalg for helse og velferd - forslag til dimensjonering og opptrapping Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
33/2022 Ikon for filtype pdfBosetting av flyktninger Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
36/2022 Ikon for filtype pdfOpprettelse av midlertidige barnehageplasser i Melhus sør Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
37/2022 Ikon for filtype pdfKULTUR - KOMMUNAL LÅNEGARANTI - KUNSTGRESS MELHUS IL Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
38/2022 Ikon for filtype pdfSøknad kommunal støtte og lånegaranti - IL Leik Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)