30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
14.04.2020 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 14.04.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 14.04.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 14.04.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 14.04.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 14.04.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
37/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
38/2020 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Drammensvegen 64, plan-id 2016026 - 2.gangs behandling Vis (23) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
39/2020 Ikon for filtype pdfDetaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg - PlanID 2019009 - 1. gangsbehandling Vis (16) Ikon for filtype pdfVis
40/2020 Ikon for filtype pdfBompengeforlik for Trondheimsområdet - tilleggsavtale til Byvekstavtalen Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
41/2020 Ikon for filtype pdfMelhus kommunes næringslivspakke - koronapandemien Vis (2) Ikon for filtype pdfVis