30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
13.04.2021 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 13.04.2021
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 13.04.2021
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 13.04.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 13.04.2021
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 13.04.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 13.04.2021
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 13.04.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
42/2021 Ikon for filtype pdfDetaljregulering for felt S5, planid 2020002 - 2. gangs behandling Vis (23) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
43/2021 Ikon for filtype pdfLangsiktig tiltaksplan miljøpakken - Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
44/2021 Ikon for filtype pdfKonsekvenser for busstrafikken i Miljøpakken som følge av avgiftsendring på flytende biodrivstoff Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
45/2021 Ikon for filtype pdfSamarbeidsavtale mellom Melhus kommune og Trøndelag politidistrikt Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
46/2021 Ikon for filtype pdfInterkommunalt samarbeid - Melhus kommune Ikon for filtype pdfVis
47/2021 Ikon for filtype pdfOpptaksområder Nedre Melhus - forskriftsendring Vis (14) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
48/2021 Ikon for filtype pdfHelseplattformen - utløsning av opsjon Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)