30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
12.05.2020 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 12.05.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssaksliste - Møte i Formannskapet den 12.05.2020
Ikon for filtype pdfTilleggssakspapirer - Møte i Formannskapet den 12.05.2020
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 12.05.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 12.05.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
49/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (9) Ikon for filtype pdfVis
50/2020 Ikon for filtype pdfDetaljreguleringsplan Kregnesbakken - PlanID 2019006 - 1. gangsbehandling Vis (17) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
51/2020 Ikon for filtype pdf"Områderegulering Søberg vest" planid 2017010" - klagebehandling Vis (27) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
52/2020 Ikon for filtype pdfUtskifting av vannmålere Melhus kommune Ikon for filtype pdfVis
53/2020 Ikon for filtype pdfReindriftskart - NIBIO Kilden kartportal Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
54/2020 Ikon for filtype pdfSelvangivelse Næring 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
55/2020 Ikon for filtype pdfÅrsregnskap, årsberetning og årsmelding 2019 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
56/2020 Ikon for filtype pdfSamordnet parkeringspolitikk (Byvekstavtalen) Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
57/2020 Ikon for filtype pdfOrienteringssak - Planstatus Ikon for filtype pdfVis
58/2020 Ikon for filtype pdfEuropan16 Ikon for filtype pdfVis