30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
12.01.2021 kl. 10:00 - 00:00
Digitalt møte via Teams.

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTilleggssaksliste - Møte i Formannskapet den 12.01.2021
Ikon for filtype pdfTilleggsaksliste - Møte i Formannskapet den 12.01.2021
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 12.01.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 12.01.2021
Ikon for filtype pdfTilleggssakspapirer - Møte i Formannskapet den 12.01.2021
Ikon for filtype pdfTilleggssakspapirer - Møte i Formannskapet den 12.01.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 12.01.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
3/2021 Ikon for filtype pdfKlage på detaljregulering Bergljots veg 2 - gnr/bnr 36/147 Vis (31) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
4/2021 Ikon for filtype pdfRevisjon, reglement for møter og saksbehandling - folkevalgte organer - fjernmøter
5/2021 Ikon for filtype pdfLokal forskrift om smitteverntiltak i Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
6/2021 Ikon for filtype pdfMelhus kommunes næringslivspakke - oppfølging Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
7/2021 Ikon for filtype pdfInfrastruktur/ trekkerør for fiber langs nye E6 på strekningen Melhus - Kvål Ikon for filtype pdfVis Vis (2)