30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
11.05.2021 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 11.05.2021
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 11.05.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 11.05.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
54/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
55/2021 Ikon for filtype pdfSøknad om kommunal overtakelse av privat veg - Lenamælen Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
56/2021 Ikon for filtype pdfInnføring av gebyr på gravetillatelse i Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
57/2021 Ikon for filtype pdfForskrift for gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forurensingsforskriftens kap 2, 7,12 og 13 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
58/2021 Ikon for filtype pdfInterkommunalt VA- samarbeid, videre utredning Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
59/2021 Ikon for filtype pdfMulighetsstudie, Aktivitetspark Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
60/2021 Ikon for filtype pdfVerbalforslag: Ung i jobb Ikon for filtype pdfVis
61/2021 Ikon for filtype pdfÅrsmelding kommunalt næringsfond 2020, covid-19 midler Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
62/2021 Ikon for filtype pdfKlima og energiplan 2021 - 2030 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
63/2021 Ikon for filtype pdfLangsiktig tiltaksplan miljøpakken - Melhus kommune Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
64/2021 Ikon for filtype pdfÅrsregnskap, årsberetning og årsmelding for Melhus kommune i 2020 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
65/2021 Ikon for filtype pdfTv-aksjonen 2021, Plan - barn ikke brud Vis (2) Ikon for filtype pdfVis