30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
10.05.2022 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 10.05.2022
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 10.05.2022
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 10.05.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2022 Ikon for filtype pdf247/1- Klage på delvis avslag på søknad om dispensasjon - Oppretting av matrikkelenhet - grunneiendom Tømmesdalsvegen 1061 Vis (18) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
55/2022 Ikon for filtype pdfInterkommunal samarbeidsavtale mellom Melhus kommune og Skaun kommune på tjenesteområde barnevern Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
56/2022 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
57/2022 Ikon for filtype pdf194/1- Klage på delvis avslag på søknad om dispensasjon - arealoverføring Lundamovegen 189 Vis (26) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
58/2022 Ikon for filtype pdfDetaljregulering fortau Bøveråsen- Eidsåsen- 1.gangsbehandling Vis (11) Ikon for filtype pdfVis
59/2022 Ikon for filtype pdfOrientering etter forhandlinger med aktører langs Kregnesvegen Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
60/2022 Ikon for filtype pdfÅrsregnskap, årsberetning og årsmelding for Melhus kommune i 2021 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
61/2022 Ikon for filtype pdfVertskommunesamarbeid mellom Trondheim, Malvik og Melhus. Familie for første gang. Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
62/2022 Ikon for filtype pdfKjøp av kommunale boliger - gjennomgangsboliger Ikon for filtype pdfVis
63/2022 Ikon for filtype pdfMidlertidig annen lokalisering somatisk avdeling Hølonda helse- og omsorgssenter Ikon for filtype pdfVis
64/2022 Ikon for filtype pdfVeivalg for helse og velferd - forslag til dimensjonering og opptrapping Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (11)
65/2022 Ikon for filtype pdfStrukturendring - TrønderEnergi Vis (1) Ikon for filtype pdfVis