30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
09.06.2020 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 09.06.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 09.06.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 09.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
68/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Ikon for filtype pdfVis
69/2020 Ikon for filtype pdfKlage på detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23 - 144/160 OG 1692/1 Vis (25) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
70/2020 Ikon for filtype pdf225/1 Klage på avslag dispensasjon - Kommuneplan - Deling til boligtomt Vis (19) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
71/2020 Ikon for filtype pdf"Detaljregulering Furuhaugen", plan-id 2018002 - 1. gangs behandling Vis (30) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
72/2020 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Lykkja Boligfelt, plan-id 2018008 - 1. gangs behandling Vis (16) Ikon for filtype pdfVis
73/2020 Ikon for filtype pdfTertialrapport 1/2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
74/2020 Ikon for filtype pdfTilskudd - støtte - Våren 2020 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis