30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
07.12.2021 kl. 10:00 - 00:00
Melhus rådhus, Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 07.12.2021
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 07.12.2021
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 07.12.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 07.12.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 07.12.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
141/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (6)
142/2021 Ikon for filtype pdfHøring – Miljøpakkens handlingsprogram 2022 – 2025 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
143/2021 Ikon for filtype pdfKlage på detaljregulering Gråbakken Hageby, planid 2019007 Vis (57) Vis (3)
144/2021 Ikon for filtype pdfSluttbehandling - Detaljreguleringsplan Kregnesbakken - PlanID 2019006 Vis (14) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
145/2021 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Melhusvegen 405, planid 2021001 - 2.gangs behandling Vis (24) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
146/2021 Ikon for filtype pdfUtbyggingsavtale og dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser Melhustorget AS og Melhus kjøpesenter AS Vis (1)
147/2021 Ikon for filtype pdfSaldering/korrigering av budsjett 2021 Ikon for filtype pdfVis
148/2021 Ikon for filtype pdfMindre endring - Områdeplan for Melhus sentrum - felt B4-7 - BT2 - T3 Vis (8)