30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
07.09.2021 kl. 10:00 - 00:00
Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 07.09.2021
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 07.09.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 07.09.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
99/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
100/2021 Ikon for filtype pdf238/267 Klage på avslag på søknad om dispensasjon - Støttemur Teialia 1 Vis (52) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
101/2021 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Lykkja Boligfelt, plan-id 2018008 - 2. gangs behandling Vis (41) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
102/2021 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Gråbakken Hageby, planid 2019007 - 2.gangs behandling Vis (49) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
103/2021 Ikon for filtype pdfDetaljreguleringsplan Bergljots veg 2 - Mindre endring av reguleringsplan Vis (9) Ikon for filtype pdfVis
104/2021 Ikon for filtype pdfKommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og anleggsutbygging i Melhus kommune 2021-2025 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
105/2021 Ikon for filtype pdfMiljøpakkens langsiktige tiltaksplan - innspillsrunde Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
106/2021 Ikon for filtype pdfVidere samarbeid - Melhus kommune og Gaula Natursenter Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
107/2021 Ikon for filtype pdfSøknad fra NIT avdeling Melhus vedrørende prosjekt Tettstedsutvikling, Melhus sentrum Vis (2) Ikon for filtype pdfVis