30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
07.02.2023 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 07.02.2023
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 07.02.2023
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 07.02.2023
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 07.02.2023
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 07.02.2023
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 07.02.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2023 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
11/2023 Ikon for filtype pdf220/1 - Klage på avslag på dispensasjon for fradeling av boligtomt - Bredlimovegen 80 Vis (28) Ikon for filtype pdfVis
12/2023 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Søreggen 1, gnr/bnr 92/61- Sluttbehandling Vis (17) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
13/2023 Ikon for filtype pdfDetaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, Plan-ID 2021012 - Sluttbehandling Vis (13) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
14/2023 Ikon for filtype pdfBosetting av flyktninger 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
15/2023 Ikon for filtype pdfKS - Debatthefte I 2023 - Evne og kraft til å bære Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
19/2023 Ikon for filtype pdfØkt arealbehov for voksenopplæring og flyktningtjenesten, helse og velferdskontoret og PPT-tjenesten Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)