30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
05.04.2022 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 05.04.2022
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 05.04.2022
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 05.04.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
43/2022 Ikon for filtype pdfReferatsaker tom 29.03.2022 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
44/2022 Ikon for filtype pdfBredbåndsutbygging - lokal medfinansiering i tilskuddsordning NKOM - Tilleggsområdeutbygging Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
45/2022 Ikon for filtype pdfKlage på detaljreguleringsplan Kregnesbakken - PlanID 2019006 Vis (24) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
46/2022 Ikon for filtype pdf194/1- Klage på delvis avslag på søknad om dispensasjon - arealoverføring Lundamovegen 189 Vis (25) Ikon for filtype pdfVis
47/2022 Ikon for filtype pdfSluttbehandling - Detaljregulering Øysand Vest næringsområde, gnr. 1, bnr. 8 Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
48/2022 Ikon for filtype pdfUtbyggingsavtale Gråbakken Hageby samt dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
49/2022 Ikon for filtype pdfHøringsuttalelse, verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen 2022-2025 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
50/2022 Ikon for filtype pdfÅrsmelding, Melhus kommunes kraftfond og - næringsfond 2021 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis