30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
04.02.2020 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 04.02.2020
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 04.02.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 04.02.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
14/2020 Ikon for filtype pdfKlage på vedtak om detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
15/2020 Ikon for filtype pdf125/24 Dispensasjon - Terrenginngrep/deponering av rene masser på dyrkbart areal Vis (14) Ikon for filtype pdfVis