30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
01.09.2020 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 01.09.2020
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 01.09.2020
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 01.09.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
104/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker
105/2020 Ikon for filtype pdfOrienteringssak - KDP grus, stein og deponi og områdeplan Brekkåsen
106/2020 Ikon for filtype pdfMobilitetsplan AtB Vis (4)
107/2020 Ikon for filtype pdf225/1 Klage på dispensasjon - Kommuneplan - Deling til boligtomt Vis (17) Vis (3)
108/2020 Ikon for filtype pdf125/24 Klage på dispensasjon - Terrenginngrep/deponering av rene masser på dyrkbart areal Vis (55) Vis (1)
109/2020 Ikon for filtype pdf74/5 Klage på dispensasjon - klausuleringsbestemmelser nedbørsfelt for Benna - riving driftsbygninger /oppføring av redskapsbod Vis (20) Vis (1)
110/2020 Ikon for filtype pdf214/4 Dispensasjon - Kommuneplanens arealdel - Opprettelse av boligeiendom Vis (23) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
111/2020 Ikon for filtype pdf25/1 Dispensasjon - Detaljreguleringsplan Rapbjørga steinbrudd og KPA Vis (12)
112/2020 Ikon for filtype pdfForslag om justering av festeavgift, 2. gangs behandling Vis (1) Vis (1)