30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Administrasjonsutvalget
13.11.2020 kl. 09:00 - 12:00
Digitalt møte, via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Administrasjonsutvalget den 13.11.2020
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Administrasjonsutvalget den 13.11.2020
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Administrasjonsutvalget den 13.11.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
7/2020 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
8/2020 Ikon for filtype pdfØkonomi- og handlingsplan 2021 - 2024 Vis (19) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
9/2020 Ikon for filtype pdfInterkommunalt rekrutteringsprosjekt Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
10/2020 Ikon for filtype pdfUng i jobb 2020 - redegjørelse Ikon for filtype pdfVis