Økonomi og lønn er en del av kommunens sentraladministrasjon, og består av økonomi- og lønnsområdet. Seksjonen har pr. i dag 10 årsverk.
 
Økonomiområdet har ansvar for økonomistyring, budsjett, budsjettkontroll, rapportering og regnskap. I tillegg skal økonomiseksjonen ivareta oppgaver innenfor områdene innkjøp, fakturabehandling, innfordring og oppfølging av kommunale og private barnehager.
Lønnsområdet har ansvar for lønnsutbetalinger, refusjoner fra Nav ved sykefravær og rapportering.

 
Fram til 1.11.2020 var kemnerkontoret en del av enhet for økonomi og lønn, men er i dag en del av Skatteetaten.

 

E-postadressen til avdeling for økonomi og lønn: okonomi@melhus.kommune.no