Melhus kommune har opprettet et kommunalt fond til nydyrking. 

Slik søker du: 

Praktisk informasjon

Det kan gis tilskudd på 4000 kroner per dekar ferdig nydyrka jordbruksareal. Dersom fondet har begrenset med midler, kan kommunen sette en arealbegrensning per godkjent plan.

Tilskuddet betales ut når nydyrkingen er ferdig, og arealet er godkjent oppmålt av kommunen.

Første skritt: Tillatelse

Alle som søker må ha en godkjent plan for nydyrking, og denne kan ikke være eldre enn tre år innen søknadsfristen. 

For å få godkjent plan om nydyrking, søker du med dette skjemaet på Landbruksdirektoratets sider.