Har du tidligere hatt avtalegiro på kommunale avgifter? Da må du opprette ny avtalegiro i banken. Dette er fordi vi har byttet økonomisystem. Kontonummer er 4214.05.46903, og KID-nummeret står på fakturaen din. 

Dette er prisene for vann- og avløp i 2024

For vann:
•    Gebyret for én boenhet øker med 668 kr fra 2 228 til 2 896 kr per år. En økning på 30%.
•    Prisen for vann øker med 30% til 27,33 kr per kubikkmeter.

For avløp: 
•    Gebyret for én boenhet øker med 666 kr fra 3 328 til 3 994 kr per år. En økning på 20%.
•    Prisen for avløp øker med 20% til 70,43 kr per kubikkmeter.

For informasjon om andre satser på næring, fritidseiendommer og mer, kan du se årets gebyrregulativ. 

Forklaringer på fakturaen

På fakturaen din vil du se linjen «Innbetalt vann/kloakk 2023». Dette er beløpet du betalte i a-konto for 2023. A-konto betyr estimert vannforbruk basert på fjorårets forbruk. Har du et høyere forbruk enn det som er forskuddsbetalt blir du belastet for differansen året etter. Har du lavere forbruk enn det som er forskuddsbetalt, trekkes dette fra i neste faktura.

Ønsker du å dele opp fakturaen? 

Vi forstår at det kan være vanskelig å betale innen forfall på grunn av prisøkningen. Du må gjerne dele opp fakturaen eller utsette forfallsdato. Trykk her for å kontakte økonomiavdelingen på e-post og få en betalingsavtale. 

I år sendes faktura for kommunale avgifter ut i mars og september. Vi jobber for at du i 2025 skal motta faktura hvert kvartal, slik at utgiftene fordeles jevnere gjennom året.

Jeg har spørsmål om avgiftene på fakturaen

Har du spørsmål om avgiftene eller eiendomsskatten? Trykk her for å kontakte postmottaket på e-post.

Jeg har ikke bodd i boligen hele året

Vi har dessverre ikke mulighet til å dele fakturaen mellom ny og gammel eier av bolig. Et eierskifte er et oppgjør mellom kjøper og selger. Du kan ta kontakt med ansvarlig eiendomsmegler for å avklare om kommunale avgifter er tatt med i oppgjøret.

Dette kan du gjøre for å redusere vannforbruket ditt

Hvert år får vi spørsmål fra innbyggere om hvorfor de har så høyt vannforbruk. Det kan være mange årsaker til dette. Les mer om vannforbruk og hvordan du kan redusere forbruket ditt.