Regjeringen meddelte mandag 18. januar at de viderefører de strenge smitteverntiltakene fra nyttår, men letter opp noe for barn og unge. Det betyr at det igjen er tillatt med innendørs aktiviteter.

Hallene og svømmehallene våre åpner opp igjen fra og med onsdag, både i skoletiden og på ettermiddag og kveld. Åpningen gjelder for de som er under 20 år.

Det er tillatt at lag med deltakere fra forskjellige klasser og skoler (kohorter) trener sammen, men trenerne oppfordres til å begrense blandingen mest mulig.

Fritidsklubbene kan også starte opp igjen, og kulturskolen kan igjen ta i bruk sine danselokaler på Trøndertun folkehøgskole.

Munnbind

Vi minner om påbud om munnbind innendørs i offentlige rom i Melhus, som foreløpig varer til og med 26. januar. Dette gjelder også i gymsaler, idrettshaller, svømmehaller og kulturarenaer for alle, med unntak av barn født i 2008 og senere.

Det er ikke påbudt med munnbind under selve kultur- og idrettsaktiviteten. Også trenere og lagledere kan være på spilleflata uten munnbind under selve treningen, så lenge de overholder to meters avstand og smittevernet ellers følges opp.

Foreldretilsyn i svømmehallene

Bruk av svømmehallene er også forbeholdt dem under 20 år. Foreldre til barn som trenger tilsyn i svømmehallene kan være med i bassenget.

Melhus kino åpner

Kinoen på Melhus åpner igjen for publikum. Første dag med filmvisninger er søndag 24. januar. Munnbind er påbudt under visningene. Se kinoprogrammet.

Smittevern og tiltak

Det er viktig å følge smittevernreglene: God avstand, god håndhygiene og alle som har symptomer eller er i dårlig form må være hjemme.

Vi minner også om den lokale, midlertidige forskriften som gjelder i Melhus, samt den sterke anmodningen fra Trondheimsregionen om å holde oss hjemme, være på hjemmekontor dersom mulig og ikke krysse kommunegrensene unødig. 

Se også spørsmål og svar om koronavaksine

Illustrasjonsbilde: Mostphotos.com