Flyktningtjenesten i Melhus kommune har i vår tatt i bruk dette kurset, og erfaringene er gode. Det forteller rådgiver Ingrid Stensby i Flyktningtjenesten. Kurset er utviklet spesielt for nyankomne flyktninger. 

Selvstendighet

- Det er viktig at våre nybosatte flyktninger blir selvstendige og forstår økonomi og systemet i Norge. Det er et godt opplagt kurs som gir god informasjon om grunnleggende personlig økonomi, sier hun.

Kurset består av en veileder, et deltakerhefte og en enkel presentasjon. Flyktningtjenesten i Melhus har prøvd ut kurset på mindre grupper på to til tre personer nå i vår, mens de ønsker å prøve ut kurset på litt større grupper fra høsten av.

Deltakerne likte kurset

Stensby forteller at tilbakemeldingene fra deltakerne på kurset har vært positive.

- Vi bruker tolk på kursene, og har fått til en god dialog om temaene vi tar opp.

Rundt 40 kommuner har tatt i bruk kursopplegget, som ble lansert på vårparten i 2018. Kurset er utarbeidet av Finans Norge i samarbeid med Bærum kommune. Les mer om kurset her.