Vannet stenges av onsdag 9. oktober fra klokka 9-16 i områdene Ekrengrenda og Løkkenhaugen. 

Teknisk drift skal utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid, og derfor må vannet stenges av i denne perioden. 

Det blir sendt ut SMS til berørte husstander, så fremt du ikke har reservert deg mot det. Les mer om SMS-varslinga her