Omkjøring er skiltet om Hindbergbakken og Skolebakken bru. 

Årsaken til stengingen er vedlikehold og at påstøp må tørke.

Ved spesielle behov, ta kontakt på tlf. 90874966.

Les mer om bruarbeidet.