Dette innebærer arbeid på brudekket. Det vil bli påstøp, legging av fuktisolasjon og asfaltering. Til slutt blir det arbeid med rekkverket.

Forventet oppstart av arbeidet er i løpet av uke 24, og det er forventet avsluttet i løpet av uke 27. 

Må stenge brua i perioder

Vi skal gjøre så godt vi kan med å holde brua mest mulig åpen for ferdsel i denne perioden, men ved blant annet legging av fuktisolasjon og tørking, må brua stenges helt. Dette arbeidet vil gjøres i løpet av en helg, for minst mulig ulempe for trafikken.

Det kan også bli behov for stenging av brua i kortere perioder ved andre arbeidsoperasjoner.  

Entreprenøren varsler og informerer nødetatene i forkant når vegen stenges, og Melhus kommune varsler innbyggerne i området via sms.

Omkjøring via Skolebakken og Hindbergbakken

Det er lagt opp til at trafikken skal kunne gå tilnærmet som normalt på dagtid på hverdager, og at dette ikke vil påvirke skole, barnehage og byggeaktivitet ved den nye barnehagen.

Når vegen er stengt, vil det merkes med omkjøring via Skolebakken og Hindbergbakken. Denne omkjøringen benyttes kun når vegen er merket med omkjøring, når Lykkjvegen bru er stengt for ferdsel.

Dersom det er noen som har spesielle behov, ønsker vi informasjon om dette snarest.

Vi beklager at det vil være noen ulemper med endret trafikkmønster på grunn av bruvedlikeholdet. Vi håper likevel at alle kan se det positive i det at brua blir tatt vare på for holde i mange år fremover.

Vi oppfordrer til å vise hensyn til medtrafikanter og til de som arbeider på brua.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med Hans Petter Gustavsen (avdeling Veg og trafikk, Melhus kommune) på mobil 90874966.