Søknadsfrist er 1. mai.

Kun frivillige lag kan søke om tilskudd. Det bemerkes at det ikke gis tilskudd til hall- og baneleie, idrettsmateriell, lønn og husleie.

Les mer og søk her