Kulturminneplanen skal danne grunnlag for utvikling av kommunen gjennom fokus på kulturarven som en ressurs.

Kulturminneplan   Her kan du laste ned kulturminneplan for Melhus kommune (PDF)         

Faste kulturminner i Melhus   Her kan du laste ned Materielle faste kulturminner i Melhus, vedlegg 1 til kulturminneplan (PDF)                    

Tidslinje Melhus kommune   Her kan du laste ned Melhus kommune sin tidslinje, vedlegg 2 til kulturminneplan (PDF).