Innbyggere i Melhus kommune kan dra på vinterferie i Norge. Folk bosatt andre steder i landet kan også kom hit til kommunen vår. Spesielt er studentene velkomne hjem på ferie.

De nasjonale koronarådene ligger til grunn, også når det gjelder vinterferien. Her er en oversikt over nasjonale tiltak som gjelder nå.

Melhus kommune har nå disse lokale anbefalingene

Hold avstand til andre og ha få nærkontakter. Skal du være sammen med andre, gjør det gjerne utendørs. Dette gjelder enten du reiser bort eller blir hjemme.

Trygg vinterferie

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet nasjonale anbefalinger om hvordan du kan planlegge og gjennomføre vinterferien på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Her er en kort oppsummering:

  • Du bør unngå å reise kollektivt hvis det er mulig.
  • Det anbefales ikke å reise utenlands, blant annet fordi faren for importsmitte er høy.
  • Hold deg hjemme om du ikke er frisk. Melhus kommune har lav terskel for å teste
  • Unngå steder der mange er samlet og det ikke er lett å holde avstand.

Se også utfyllende råd for vinterferien på helsenorge.no

Det er lov å dra på hytta

Du kan reise på hytta, din egen eller leid, eller bo på hotell innenlands. Hvis du skal bo på hotell, må du være forberedt på å gå i karantene til situasjonen er avklart hvis det blir et smitteutbrudd der.

Skal du reise bort, sett deg inn i og følg smittevernreglene som gjelder dit du skal.

Melhus kommune ønsker alle som tar seg fri en god og trygg vinterferie!

Til slutt noen råd fra Statsforvalteren i Trøndelag.