På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført i pr 30.juni 2023. Du må fremvise gyldig legitimasjon med bilde. Tar du i tillegg med valgkort, sparer du tid!

På valgdagen er alle stemmelokaler åpne fra kl. 09.00 – 21.00.

På valgdagen kan du stemme følgende steder i Melhus:

Melhus krets: Melhushallen sør
Rosmælen krets: Rosmælen skole
Flå krets: Flå skole
Lundamo krets: Lundahallen
Hovin krets: Hovin skole
Gåsbakken krets: Gåsbakken skole
Eid krets: Eid skole

Mer informasjon om valglokalene finner du på www.valglokaler.no

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i din hjemkommune på valgdagen, kan du forhåndsstemme helt frem til 8. september. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet, uavhengig av hvilken kommune du har stemmerett i.

Informasjon på andre språk

Skal du hjelpe noen som trenger informasjon om valget på et annet språk? Valgdirektoratet har laget instruksjonsvideoer på flere språk som viser hvordan du stemmer ved kommune- og fylkestingsvalget.