Næringspris 2021

Melhus kommunes næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en spesiell måte har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser i kommunen. Les mer om prisen og statuttene. Du sender inn skriftlig forslag per e-post eller brev.

Kulturpris 2021

Melhus kommunes kulturpris går til en person eller organisasjon som legger ned særlig stor innsats for kulturlivet i kommunen. Mer informasjon og innmelding av kandidater finner du her.

Kulturstipend og idrettsstipend 2021

Melhus kommune gir hvert år ut et stipend til unge mennesker mellom 15-25 år som gjør seg bemerket innen kultur og idrett. Kjenner du noen som fortjener et slikt stipend? Du kan også foreslå deg selv som aktuell kandidat. Mer informasjon og innmelding av kandidater finner du her.

Vi ønsker forslag på kandidater

Send oss navn på aktuelle kandidater til næringspris, kulturpris, samt kulturstipend og idrettsstipend, med vedlagt begrunnelse. Forslagene må være sendt inn senest 31. januar 2022. Prisene vil bli kunngjort senere og delt ut på kommunens Hederskveld i løpet av våren 2022.