IT og digital samhandling er en del av Melhus kommunes sentraladministrasjon, og står sentralt i utviklingen av fremtidige, gode offentlige tjenester.

Enheten består av ITMidt (drift, support og tjenesteutvikling), Kommunikasjon og dokumentasjon (herunder arkiv og innsyn) og politisk sekretariat.

IT og digital samhandling skal bidra til at Melhus fremstår som en åpen kommune som tilbyr god service og et godt tilbud til innbyggerne innenfor tilgjengelig teknologi og økonomiske rammer.

Bruk av elektroniske kommunikasjonskanaler skal bidra til økt medvirkning og effektiv kommunikasjon med våre innbyggere, brukere, politikere og næringsliv. Det skal tilstrebes elektronisk dokument- og saksflyt i hele den administrative og politiske saksbehandlingen for best mulig tilgjengelighet og åpenhet.

Hovedarbeidsområder

  • Drift, support og utvikling av Melhus kommunes datanettverk, programvare og kommunikasjonsløsninger
  • Kommunikasjons- og informasjonstjeneste for innbyggere og næringsliv
  • Sentralbord og skranketjeneste
  • Post og dokumenthåndtering, herunder arkiv og innsyn
  • Politisk sekretariat
  • Valg
  • Skjenkebevilling
  • Parkeringstillatelser

Digitalisering i Melhus kommune

Melhus kommune jobber systematisk og strukturert med digitalisering av virksomheten vår. Digitaliseringen er organisert i programmet Smartere Melhus