Hensikten med samlingene er å ta opp temaer som er viktige å tenke på spesielt når vi blir eldre. Tema som tas opp er bolig, frivillighet, brannsikkerhet, velferdsteknologi, fysisk aktivitet, fallforebygging, søvn og kosthold.

Melhus kommune skal være en god kommune å bli gammel i

Å bli eldre kan bety små eller store endringer i hverdagen. Innsatsteamet i kommunen ønsker å støtte innbyggerne til å leve et selvstendig og aktivt liv, både her og nå, men også med tanke på årene som kommer. En trenger ikke å ha utfordringer i hverdagen i dag for å ha gleden av å delta på dette.

Vi ønsker å møte de som ikke mottar omfattende helsetjenester fra kommunen, og gjerne sammen med en pårørende da det er mange tema som kan være fint å diskutere med sine nære i etterkant.

De oppsatte tidspunktene er:

  • Korsvegen bedehus 23.5. kl. 10-13
  • Melhus bedehus 24.5. og 25.5. kl. 10-13
  • Lundamo bedehus 1.6. kl. 10-13

Innsatsteamet ønsker tilbakemeldinger på hvem som kommer, og de inviterte har fått brev i posten.

Svar ved å sende SMS eller ring tlf. 915 32 740 (Ingrid i Innsatsteam). Eventuelt send e-post til helse@melhus.kommune.no.