– Å gå på Helseplattformen er en viktig milepæl i et av de største utviklingsprosjektene vi har gjennomført i helseområdet i Melhus kommune de siste ti årene, sier Albert Verhagen, kommunalsjef for helse og velferd i Melhus kommune.

– Vær tålmodig med de ansatte

Natt til lørdag 27. april blir vi en del av Helseplattformen. Vi kobler oss på samtidig som Skaun, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Selbu, Tydal og Vanylven kommuner, samt Helse Møre og Romsdal. 

– Vi har planlagt innføringen i over to år. Det meste skal nå være på plass. Noen oppgaver gjenstår, og der har vi planer for å bli ferdig innen fristen, sier Verhagen.

Det har siden januar foregått opplæring av våre ansatte. Alle som skal jobbe med løsningen har måttet gjennomgå obligatorisk opplæring, og har forberedt seg godt på overgangen.

– Våre ansatte har gjennomgått grundig opplæring og hospitering i andre kommuner, og er nå ivrige og klare for å ta i bruk Helseplattformen. Vi har investert betydelig i forberedelsene og ligger godt an til lanseringen, sier Verhagen. 

– Selv om vi har planlagt godt og alle ansatte har fått opplæring, kan det likevel oppstå uventede situasjoner når vi tar i bruk systemet. Det kan være krevende å jobbe i et helt nytt system på en ny måte og med nye rutiner. Derfor håper jeg alle viser litt ekstra tålmodighet med våre ansatte i tiden framover, sier Verhagen.

Ny måte å jobbe på

– Helseplattformen representerer ikke bare et nytt journalsystem – det er en revolusjon i måten vi jobber på og en betydelig utvikling av våre tjenester. Dette systemet vil sikre god dokumentasjon av våre tjenester, gi innbyggerne større innsikt i egne helseopplysninger og tilby flere muligheter til å påvirke tjenestene de mottar. Vi snakker om ekte organisasjonsutvikling, sier Verhagen.

– Til tross for variert omtale i media, har erfaringer fra andre kommuner som allerede har tatt i bruk Helseplattformen det siste året, vist mye positivt. Disse kommunene ser allerede tydelige gevinster av systemet, sier Verhagen.

Last ned appen HelsaMi

HelsaMi er et tillegg til Helseplattformen. Her får du tilgang til dine personlige helseopplysninger, og du kan ha enkel og sikker dialog med helsetjenestene, både kommunale og sykehusene. Du kan også få tilgang som pårørende eller på vegne av egne barn.

Det er helt frivillig å bruke appen, og hvis du ikke ønsker å ta den i bruk, vil du kunne bruke telefon og brev som før.

Les mer om HelsaMi og Helseplattformen i Melhus kommune.

Du kan få SMS-er

De fleste innbyggere kommer ikke til å merke noe særlig til innføringen av Helseplattformen med det første. Et mulig unntak er dere som har timer til behandling i nærmeste framtid. 

Eksisterende timeavtaler overføres i disse dager til Helseplattformen. Det kan i noen tilfeller resultere i at du får en eller flere tekstmeldinger om disse avtalene. 

I den nye løsningen er alt av innkallinger automatisert. Når timene nå blir ført over, kan det derfor hende at Helseplattformen automatisk sender ut beskjeden på nytt. Dette er ikke noe du som innbygger trenger å gjøre noe med. Hvis du derimot får beskjed om timeavtaler du ikke kjenner til, kan du ta kontakt.